Podgląd konta w osobnym oknie

System umożliwia podgląd wybranego konta w odrębnym, pełnym oknie przeglądarki, aby wywołać osobne okno, należy przejść do:

  • Zakładka Konta FK.
  • Z listy kont wybrać konto analityczne.
  • Po prawej stronie wybrać jeden z przycisków określających sposób prezentowania pozycji.
  • Menu Widok > Podgląd w osobnym oknie.

Otworzy się nowa zakładka przeglądarki, można ją w każdej chwili zamknąć.

Konto w osobnym oknie