Poprawa nazwy konta analitycznego

Zmianę nazwy konta analitycznego dokonuje się poprzez:

  • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
  • Na liście po lewej stronie wybieramy konto do poprawy.
  • Kliknąć: Edycja.
  • Pole Numer > wskazuje numer edytowanego konta.
  • Pole Nazwa > podać nową nazwę konta.
  • Kliknąć: Zapisz.

Poprawa nazwy konta analitycznego

Uwagi:

  • Zmiana nazwy konta analitycznego obowiązywać będzie w całej bazie.
  • Nie ma możliwości zmiany nazwy konta tylko w obrębie jednego budynku.
  • Plan kont jest wspólny dla wszystkich budynków w systemie.