Ustawienie konta 131 jako rachunek bankowy

Ustawienie odpowiedniego typu konta: Rachunek bankowy, jest konieczne do poprawnego księgowania wpłat właścicieli oraz do importu wyciągów bankowych. Aby dla istniejącego już konta ustawić typ, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
  • Na liście po lewej stronie wybieramy konto syntetyczne.
  • Kliknąć: Edycja.
  • Pole Numer > bez zmian.
  • Pole Nazwa > bez zmian.
  • Pole Analityka > bez zmian
  • Pole Konto > bez zmian.
  • Pole Typ > wybrać typ konta Rachunek bankowy.
  • Kliknąć: Zapisz.

Ustawienie typu konta