Ustawienie konta 131 jako rachunek bankowy

Ustawienie odpowiedniego typu konta: Rachunek bankowy, jest konieczne do poprawnego księgowania wpłat właścicieli oraz do importu wyciągów bankowych. Aby dla istniejącego już konta ustawić typ Rachunek bankowy, należy:

  • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Konta syntetyczne.
  • Kliknąć symbol lupy po prawej stronie pozycji z kontem 131.
  • Pole Numer > bez zmian.
  • Pole Nazwa > bez zmian.
  • Pole Analityka > bez zmian.
  • Pole Konto > bez zmian
  • Pole Typ > Rachunek bankowy.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Jeżeli okno się zamknie, oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.

Ustawienie typu konta