Usuwanie konta

Konto analityczne lub syntetyczne można usunąć tylko wtedy gdy:

  • Nie ma podkont.
  • Nie ma księgowań na nim.
  • Do konta nie jest przypisany rachunek wirtualny.
  • Konto nie jest kontem przychodowym lub kosztowym algorytmu.
  • Konto nie bierze udziału w imporcie wyciągów bankowych.

Aby usunąć konto, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
  • Na liście po lewej stronie wybieramy konto do usunięcia.
  • Kliknąć: Usuń.

Usuwanie konta