Widoczność kont

Za pomocą tej funkcji można ukryć wybrane konta w poszczególnych wspólnotach, ograniczy to ilość dostępnych kont podczas księgowania. Aby zmienić widoczność konta, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Plan konta > Widoczność kont.
 • Pole Konto > wymieramy konto, dla którego chcemy zmienić jego widoczność.
 • Pole Widoczność > wymieramy jedną z trzech dostępnych działań:
 • Ukryte > konto zostanie ukryte we wszystkich budynkach w systemie.
 • Indywidualne > konto będzie widoczne tylko w jednej wybranej wspólnocie w następnym polu.
 • Widoczne > po wybraniu tej opcji konto zostanie ukryte w wybranych wspólnotach w następnym polu.
 • Pola Zasób i Ukryte w zasobach > w zależności od ustawień wybieramy w nich wspólnoty, dla których ma zajść działanie.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Widoczność kont

Uwagi:

 • Aby usunąć konto z ustawień widoczności (aby z powrotem było domyślne dla wszystkich budynków) trzeba w polu Widoczność wybrać Widoczne, w polu Ukryte w zasobach nie wybrać żadnej wspólnoty.
 • Jeżeli w danej nieruchomości konto ma już zaksięgowane obroty, to będzie widoczne pomimo ukrycia.