Płatność od strony właściciela

Po uruchomieniu usługi, płatność od strony podglądu właściciela wygląda następująco:

 • Właściciel loguje się do swojej kartoteki internetowej.
 • Sprawdza symbol oraz wzorzec rachunku bankowego.
 • Klika: Zapłać.
 • Pojawi się komunikat z prośbą o zapamiętanie symbolu i wzorca.
 • Klika: OK.
 • Otworzy się nowa zakładka ze stroną płatności.
 • Na której ponownie sprawdza wzorzec i symbol.
 • Pole Płatność > właściciel wybiera jedną z dostępnych opcji:
  • Pełna — aby pokryć saldo całkowicie.
  • Wymagalna — aby zapłacić saldo za dokumenty zaksięgowane z terminem płatności do dzisiaj włącznie.
  • Dowolna — aby określić kwotę do wpłaty samodzielnie.
 • Właściciel deklaruje, że zapoznał się z regulaminem płatności i akceptuje go.
 • Klika: Zapłać przez dotpay.
 • Właściciel zostanie przekierowany na stronę dotpay.
 • Sprawdza Odbiorcę płatności, Opis i Kwotę.
 • Następnie wybiera dogodną metodę płatności i postępuje zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie Dotpay.

Płatność od strony właściciela