Uruchomienie płatności

Aby uruchomić płatności przez podgląd właściciela, należy w pierwszej kolejności wykonać kilka czynności. Prosimy też zapoznać się z regulaminem usługi dostępnym >TUTAJ<.

Uprawnienia

Pierwszą ważną czynnością jest nadanie uprawnień do określania kont bankowych, które znajdą zastosowanie w płatnościach przez kartotekę internetową. Uprawnienia sugerujemy nadawać jednej lub dwóm osobom, które będą odpowiedzialne za dodawanie kont i dbanie o ich poprawność. Ma to krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa płatności właścicieli. Aby nadać uprawnienia, przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy.
 • Z listy użytkowników wybieramy administratora.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Administratorzy > pomijamy.
 • Pole Końcówka > pomijamy.
 • Pole Hasło > pomijamy.
 • Pole Uprawnienia > zaznaczamy pozycję Płatności.
 • Pole Hasło > wpisujemy swoje hasło.
 • Klikamy: Zapisz.

Płatności

Dodanie NIP-u wspólnoty

Do uruchomienia płatności, konieczne jest dodanie NIP-u wspólnoty, aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj zasoby.
 • Z listy budynków wybieramy wspólnotę.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Wspólnota > pomijamy.
 • Pole Adres > pomijamy.
 • Pole Miejscowość > pomijamy.
 • Pole NIP > uzupełniamy NIP-em wspólnoty.
 • Pole Informacje > pomijamy.
 • Pole Data > pomijamy.
 • Pole Opcje > pomijamy.
 • Klikamy: Zapisz.

Jeśli NIP jest już dodany, to sprawdzamy jego poprawność.

Płatności

Dodanie numerów kont bankowych

Jako następne trzeba określić numery kont wspólnoty, w tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Konta bankowe.
 • Pole Podkonto > wybieramy podkonto właściciela.
 • Pole Konto bankowe > wpisujemy numer konta do wpłat.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Jeśli trzeba, to uzupełniamy numery pozostałych kont do wpłat.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

W przypadku gdy numery są już dodane, weryfikujemy ich poprawność.

Płatności

Sprawdzenie ustawień i akceptacja regulaminu.

Ostatecznie potwierdzamy konta do wpłat i akceptujemy regulamin. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Płatności przez podgląd właściciela.
 • Z listy budynków wybieramy wspólnotę.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Wspólnota > powinno być uzupełnione, sprawdzamy je.
 • Pole NIP > powinno być uzupełnione, sprawdzamy je.
 • Pole Adres > pozostawiamy puste, pole uzupełni się po zatwierdzeniu zmian (jeśli wszystko będzie w porządku).
 • Pole Konta bankowe > powinno być uzupełnione, sprawdzamy je.
 • Pole Dozwolone > wpisujemy numer konta bankowego lub maskę kont płatności masowych:
  • Numer konta bankowego wpisujemy wtedy, gdy WM nie ma płatności masowych. Jeśli rachunki są dwa (lub więcej) to każdy wpisujemy w nowej linii.
  • Jeśli WM ma płatności masowe, to wpisujemy maskę kont wirtualnych, czyli stałą, niezmienną część rachunku wirtualnego. Sumę kontrolną zastępujemy znakiem podkreślenia __.

   Przykład maski: __102012341234___________

   Wpisujemy tylko: __102012341234

   Czyli bez końcowych podkreśleń. Jeśli maski są dwie (lub więcej) to każdą wpisujemy w nowej linii.

 • Pole Zgoda > potwierdzają Państwo akceptację regulaminu.
 • Klikamy: Zapisz.

Od tego momentu właściciele mają możliwość dokonywania wpłat na rachunek bankowy wspólnoty, przez kartotekę internetową za pomocą serwisu Dotpay.

Płatności