Dodanie nietypowego podkonta właściciela

Zdarza się, że we wspólnocie właściciele muszą mieć dodatkowe podkonto rozrachunkowe, na którym będą prowadzone rozrachunki inne niż z bieżących opłat za lokal. W poniższej instrukcji opiszemy dodanie podkonta 201-….-x Pozostałe, na którym można prowadzić rozrachunki z tytułu dorobionych kluczy lub pilotów. Aby zdefiniować nowe podkonto w systemie, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > Menu Elementy > Podkonta.
 • Pole ID > podać nowy, wolny numer podkonta.
 • Pole Nazwa > wpisać nazwę podkonta.
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Konta są wspólne dla wszystkich nieruchomości — konto definiujemy tylko raz. Ilość takich podkont w systemie jest ograniczona do 9. Prosimy o rozwagę w dodawaniu ich. Nazwy podkont prosimy tworzyć jak najbardziej uniwersalne — tak, aby nazwa nie ograniczała ich wykorzystania.

Podkonto

Aby dodać nowe podonto do właścicieli w danej wspólnocie, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > Menu Elementy > Konta należności.
 • Pole Grupa należności > wybrać dowolną pozycję, np Media.
 • Pole Podkonto > wybrać podkonto, które chcemy dodać właścicielom, np. Pozostałe.
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Po wykonaniu powyższego można odświeżyć system oraz sprawdzić, czy nowe podkonto jest już dostępne.

Podkonto

Jeśli nowe podkonto jest dostępne, to ostatnim etapem jest przywrócenie księgowania, tak jak było uprzednio. Czyli ponownie należy skorzystać z narzędzia:

 • Zakładka Administracja > Menu Elementy > Konta należności.
 • Pole Grupa należności > ustawiamy wcześniej zmienianą pozycję.
 • Pole Podkonto > wybrać prawidłowe podkonto, takie jak było ustawione wcześniej.
 • Kliknąć Dodaj.
 • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Podkonto