Łączenie podkont rozrachunkowych

Gdy zachodzi konieczność zmiany wstecz sposobu księgowanie właścicieli (w okresie zaksięgowanych zaliczek), z paru podkont na jedno, wystarczy skorzystać z dwóch narzędzi. Pierwsze z nich to Konta należności i tam każdej z grup należności ustawiamy te samo podkonto:

 • W polu Grupa należności wybieramy Media.
 • W polu Podkonto wybieramy żądane podkonto, na którym od teraz mają być księgowania (tutaj Rozrachunki).
 • Klikamy: Dodaj.
 • Powtarzamy operację dla każdej z grup należności występującej w tej Wspólnocie.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Łączenie kont 201

Następnie przechodzimy do narzędzia Przeksięgowania i tam kolejno:

 • W polu Z konta wybieramy konto z właścicielami.
 • W polu Analityka 4 podajemy numer podkonta, z którego ma być wykonane przeksięgowanie. Tutaj wybieramy 2 jako przeksięgowanie z podkonta Media i Eksploatacja.
 • W polach Okres od i Okres do wybieramy zakres, za jaki ma być wykonane przeksięgowanie.
 • W polach Strona oraz Typ dekretów możemy jeszcze dokładnie określić, co chcemy przeksięgować.
 • W polu Na konto wpisujemy formułę {0;11}1. Cyfra 1 na końcu formuły to numer podkonta, na które ma być wykonane przeksięgowanie. W tym przypadku jest to podkonto Rozrachunki.
 • W polu Liczba pozycji określamy, ile pozycji system ma pokazać w obecnym oknie.
 • Klikamy: Wyszukaj. System pokaże pozycje, które ma przeksięgować.
 • Jeśli wszystko jest w porządku, to zatwierdzamy operację hasłem.
 • Powtarzamy całą powyższą operację z jednym wyjątkiem, w polu Analityka 4 podajemy numer 3 jako przeksięgowanie z podkonta Fundusz remontowy.

Łączenie kont 201