Łączenie rozrachunków

Złącz rozrachunki

Funkcja pozwalająca łączyć/parować zapłaty z obciążeniami (np. przypisywać wpłatę właściciela do konkretnej zaliczki lub naliczonych odsetek).

 • Wybieramy nieruchomość i przechodzimy do zakładki Konta FK.

Łączenie rozrachunków

 • Z menu Funkcje wybieramy Złącz rozrachunki. Po chwili otworzy się nowe okno dialogowe.

Łączenie rozrachunków

 • W polu Konto FK wskazujemy konto, dla którego chcemy złączyć rozrachunki.

Łączenie rozrachunków

 • W polu Uznanie system pokaże pozycje dokumentów, które mogą zostać połączone.

Łączenie rozrachunków

 • W polu Obciążenie system pokaże dostępne pozycje przeciwstawne.

Łączenie rozrachunków

 • W polu Wartość system podpowie kwotę do sparowania (pole jest edytowalne — wyświetloną wartość można zmienić).

Łączenie rozrachunków

 • Klikamy: Dodaj.

Łączenie rozrachunków

 • Wracając do punktu 4, możemy sparować wiele pozycji dla wybranego konta FK — jeśli jest taka potrzeba.

Łączenie rozrachunków

 • Na koniec całość zatwierdzamy Hasłem.

Łączenie rozrachunków

Podgląd i wydruki kontrolne

Złączone rozrachunki można podejrzeć na dwa sposoby tj. bezpośrednio na podglądzie planu kont (zakładka Konta FK) lub za pomocą specjalnego wydruku. Poniżej, opisano oba sposoby.

Konta FK

 • Wybieramy nieruchomość i przechodzimy do zakładki Konta FK.

Łączenie rozrachunków

 • Z listy wskazujemy konto do podglądu.

Łączenie rozrachunków

 • W oknie po prawej stronie wskazujemy Rozrachunki uznania.

Łączenie rozrachunków

 • Albo Rozrachunki obciążenia.

Łączenie rozrachunków

Wydruki

 • Wybieramy nieruchomość i przechodzimy do zakładki Administracja.

Łączenie rozrachunków

 • Z menu Funkcje wybieramy Wydruki.

Łączenie rozrachunków

 • Przechodzimy do zakładki Osoby (opcjonalnie dla dokumentów zaksięgowanych będzie to zakładka Dokumenty).

Łączenie rozrachunków

 • Wybieramy wydruk Kartoteka — rozrachunki i ustawiamy odpowiednie parametry wydruku.

Łączenie rozrachunków

 • Klikamy na Podgląd wydruku.

Łączenie rozrachunków

 • Po chwili system wyświetli dokument w formacie pdf.

Łączenie rozrachunków