Łączenie rozrachunków

Za pomocą opisywanej funkcji systemu można przypisać wpłatę do obciążenia. Pozwala ona też na przypisanie części wpłaty do części obciążenia. Łączenie rozrachunków jest bardzo pomocne w sprawach windykacyjnych/sądowych/komorniczych. Pozwala na stworzenie raportu, w którym wykazana jest wpłata, sparowane z nią obciążenia oraz ewentualne kwota nierozliczonego jeszcze obciążenia/wpłaty. Aby skorzystać z funkcji, należy przejść do:

 • Zakładka Konta Fk > menu Funkcje > Łączenie rozrachunków.
 • Pole Konto FK > wskazujemy konto, np. dłużnika.
 • Pole Uznanie > w tym polu zostaną wyświetlone uznania, wpłaty lub zwroty. W ostatniej kolumnie tego pola zostanie podana kwota uznania oraz kwota, jaka pozostała nierozliczona z danej wpłaty, tj. niesparowana z obciążeniem.
 • Pole Obciążenie > w tym polu zostaną wyświetlone obciążenia dłużnika. W ostatniej kolumnie tego pola zostanie podana kwota obciążenia oraz kwota, jaka pozostała nierozliczona z danego obciążenia, tj. niesparowana z wpłatą.
 • Pole Kwota > system podpowie kwotę na podstawie wybranych pozycji we wcześniejszych polach. Można ją oczywiście zmienić na inną. Podpowiadana będzie kwota Nierozliczone ta, która jest mniejsza.
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Powtórzyć czynności dla innych uznań lub obciążeń.
 • Pole Hasło > wpisać hasło.
 • Kliknąć: Zatwierdź.

Należy tak sparować możliwie wszystkie uznania/obciążenia dłużnika. Wprowadzanie można w dowolnej chwili przerwać, zapisać zmiany i powrócić w późniejszym czasie.

Łączenie pozycji

Podgląd i wydruki kontrolne

Efekty pracy można sprawdzić bezpośrednio w:

 • Zakładka Konta FK.
 • Z listy kont wybrać konto.
 • Przycisk Rozrachunki uznania lub Rozrachunki obciążenia.

Można też stworzyć raport w:

 • Menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Dokumenty lub Osoby, lub Konta FK.
 • Wydruk: Kartoteka - rozrachunki.
 • Pole Układ > ustawiamy sposób pokazywania pozycji nierozlicznej.
 • Pole Data końcowa > data końcowa wydruku.
 • Pole Sumuj rozrachunki > w przypadku dwóch lub więcej kont rozrachunkowych system pokaże na końcu tabelki wiersz z sumą wysokich podkont.
 • Kliknąć: Podgląd wydruku.

Podgląd i wydruk