Rozliczenie wyniku finansowego

Właściciele po zakończeniu roku finansowego mogą podjąć uchwałę o rozliczeniu wyniku finansowego. Takie rozliczenie można łatwo wykonać w systemie. Składa się ono z kilku etapów, które przedstawiamy poniżej.

Dodanie konta 820

Jeśli konto jest już dodane, to ten punkt pomijamy.

Pierwszym etapem jest dodanie konta syntetycznego: 820 Rozliczenie wyniku finansowego, w tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
 • Kliknąć: Dodaj konto syntetyczne.
 • Pole Numer > podać numer konta, zazwyczaj jest to 820 (sprawdzić, czy numer jest wolny).
 • Pole Nazwa > podać nazwę konta.
 • Pole Analityka > podać analitykę konta np. 2.
 • Pole Konto > Wynikowe.
 • Pole Typ > Zwykłe.
 • Kliknąć: Utwórz.

Rozliczenie WF

Dodanie konta analitycznego

Jeśli konto jest już dodane, to ten punkt pomijamy.

Po dodaniu konta syntetycznego trzeba dodać konto analityczne, w tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
 • Na liście po lewej stronie wybieramy konto nadrzędne 820, pod którym chcemy dodać nowe konto.
 • Kliknąć: Dodaj podkonto.
 • Pole Numer > podać numer konta 1 (sprawdzić, czy numer jest wolny).
 • Pole Nazwa > podać nazwę konta.
 • Kliknąć: Utwórz.

Rozliczenie WF

Dodanie algorytmu

Jeśli algorytm jest już dodany, to ta czynność możne zostać pominięta.

Gdy konta są gotowe, można dodać algorytm, którym rozliczymy wynik, przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Nazwy algorytmów.
 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole ID > wpisujemy numer algorytmu, będzie on pochodną numeru konta: 820xx. Gdzie xx to numer konta analitycznego, w tym przypadku 01, czyli wpisujemy 82001.
 • Pole Nazwa > wpisujemy nazwę opłaty, którą zobaczą właściciele na wydrukach.
 • Pole Grupa należności > wybieramy grupę należności, z której pochodzi rozliczany wynik.
 • Pole Konto przychodów > wpisujemy 820-01, czyli wcześniej utworzone konto. (Ważne!)
 • Pole Konto kosztów > wpisujemy 820-01, czyli wcześniej utworzone konto. (Ważne!)
 • Pole Stawka VAT > można pozostawić ND lub wybrać inną wartość.
 • Pole PKWiU > może pozostać puste.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Utwórz.

Rozliczenie WF

Przeniesienie wyniku

Gdy powyższe punkty zostały już zrobione, można przejść do zasadniczego rozliczenia. W pierwszej kolejności trzeba przenieść wynik finansowy z 860 na konto 820. Sporządzamy odpowiednie przeksięgowanie w zakładce Dekrety.

Rozliczenie WF

Rozliczenie

Rozliczenie wyniku ustawiamy tak jak normalne rozliczenie kosztów. W menu Elementy > Terminy rozliczeń kosztów należny wybrać dodany algorytm: Rozliczenie wyniku finansowego 82001. Ustawić sposób rozliczeń w menu Obciążenia > Rozliczenie kosztów, jest to dokładnie opisane w ogólnej instrukcji: Przykład RK - alg. pełen koszt.