Rozliczenie wyniku finansowego

Właściciele po zakończeniu roku finansowego mogą podjąć uchwałę o rozliczeniu wyniku finansowego. Takie rozliczenie można łatwo wykonać w systemie. Pierwszym etapem jest dodanie konta syntetycznego: 820 Rozliczenie wyniku finansowego, w tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > Menu Plan kont > Konta syntetyczne.
 • Pole Numer > 820.
 • Pole Nazwa > Rozliczenie wyniku finansowego.
 • Pole Analityka > 2.
 • Pole Konto > Wynikowe.
 • Pole Typ > Zwykłe.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Jeśli konto jest już dodane, to ta czynność możne zostać pominięta.

Rozliczenie WF

Po dodaniu konta syntetycznego trzeba dodać konto analityczne, w tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > Menu Plan kont > Edytuj konta.
 • Pole Konto nadrzędne > 820.
 • Pole Numer > 1 lub kolejny wolny numer.
 • Pole Nazwa > Rozliczenie wyniku finansowego.
 • Pole Usuwanie > Pozostaw.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Jeśli konto jest już dodane, to ta czynność możne zostać pominięta.

Rozliczenie WF

Gdy konta są gotowe, można dodać algorytm, którym rozliczymy wynik, przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > Menu Elementy > Nazwy algorytmów.
 • Pole ID > wpisujemy numer algorytmu, będzie on pochodną numeru konta: 820xx. Gdzie xx to numer konta analitycznego, w tym przypadku 01. Czyli wpisujemy 82001.
 • Pole Nazwa > wpisujemy nazwę opłaty, którą zobaczą właściciele na wydrukach.
 • Pole Grupa należności > wybieramy grupę należności, z której pochodzi rozliczany wynik.
 • Pole Konto przychodów > wpisujemy 820010000000. (Ważne!)
 • Pole Konto kosztów > wpisujemy 820010000000. (Ważne!)
 • Pole Stawka VAT > ustawiamy stawkę, ew. może pozostać ND.
 • Pole PKWiU > uzupełniamy numer, ew. może pozostać puste.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Jeśli algorytm jest już dodany, to ta czynność możne zostać pominięta.

Rozliczenie WF

Gdy powyższe punkty zostały już zrobione, można przejść do zasadniczego rozliczenia. W pierwszej kolejności trzeba przenieść wynik finansowy z 860 na konto 820. Sporządzamy odpowiednie przeksięgowanie w zakładce Dekrety.

Rozliczenie WF

Rozliczenie wyniku ustawiamy jak normalne rozliczenie kosztów.

W terminach rozliczeń kosztów należny wybrać dodany algorytm: Rozliczenie wyniku finansowego 82001.

Jest to dokładnie opisane w ogólnej instrukcji rozliczenia pełnym kosztem.

Uwagi:

 • Rozliczenie wyniku robimy po zamknięciu roku.
 • Rozliczenie można zrobić za zamknięty rok i zaksięgować w przyszłym.