Wyszukiwanie księgowań

Wyszukiwanie księgowań jest to bardzo prostą i intuicyjną wyszukiwarką dokumentów/pozycji w danej bazie. Znając przedział kwotowy, datę księgowania konto, na którym występuje to księgowanie czy też nazwę pozycji/treść, możemy odszukać interesujący nas zaksięgowany dokument/pozycję.

  • Zakładka Konta FK lub Dekrety > menu Funkcje > Wyszukiwanie księgowań.
  • Pole Zasób > ustawiamy wybraną nieruchomość lub Weles 3 FK- wszystkie.
  • Pole Konto > w tym polu wyszukiwanie można zawęzić do konkretnego konta, pozostawienie ----- oznacza, że system będzie szukał na wszystkich kontach.
  • Pole Od dnia > określamy dolną granicę czasową wyszukiwania pozycji.
  • Pole Do dnia > określamy górną granicę czasową wyszukiwania pozycji.
  • Pole Od kwoty > określamy dolną granicę kwotową wyszukiwanych pozycji, może pozostać puste.
  • Pole Do kwoty > określamy górną granicę kwotową wyszukiwanych pozycji, może pozostać puste.
  • Pole Fraza > wpisujemy tekst, który musi zawierać pozycja w polach Dowód lub Treść, może pozostać puste.
  • Kliknąć: Wyszukaj.

Pozycje spełniające kryteria wyszukiwania zostaną wyświetlone w prawej części okna.

Wyszukiwanie pozycji