Wyszukiwanie księgowań

Wyszukiwanie księgowań jest to bardzo prosta i intuicyjna wyszukiwarka dokumentów/księgowań w danej bazie. Znając przedział kwotowy, datę księgowania konto, na którym występuje to księgowanie czy też nazwę pozycji/treść, możemy odszukać interesujący nas zaksięgowany dokument/księgowanie. Funkcja Wyszukiwania księgowań jest dostępna w zakładce Konta FK oraz Dekrety.

  • Wybieramy nieruchomość oraz przechodzimy do zakładki Dekrety.

Wyszukiwanie księgowań

  • Z dostępnego menu Funkcje, wybieramy Wyszukiwanie księgowań.

Wyszukiwanie księgowań

  • Po chwili otworzy się nowe okno dialogowe. W polu Zasób, możemy wybrać nieruchomość, w której chcemy wyszukać księgowanie.

Wyszukiwanie księgowań

  • W polu Konto możemy wskazać które konkretne konto system ma przeszukać. Wybierając pozycje —–, system przeszuka wszystkie dostępne konta.

Wyszukiwanie księgowań

  • W polach Od dnia i Do dnia wskazujemy zakres dat, kiedy występowało księgowanie.

Wyszukiwanie księgowań

  • W polach Od kwoty i Do kwoty wprowadzamy zakres kwot do wyszukania.

Wyszukiwanie księgowań

  • W polu Fraza możemy wprowadzić treść czy też dowód pozycji w zaksięgowanym dokumencie.

Wyszukiwanie księgowań

  • Na koniec, klikamy Szukaj. Po chwili system wyświetli listę dokumentów spełniających zadane kryteria.

Wyszukiwanie księgowań

  • Należy tutaj zaznaczyć, że pola Od kwoty, Do kwoty, czy też Fraza, nie są obowiązkowe — nie musimy wprowadzać w nich żadnych wartości. W polach Od dnia i Do dnia możemy określić np. tylko orientacyjny zakres, tj. kiedy mniej więcej występowało takie księgowanie. Jednak im więcej danych wprowadzimy, tym łatwiej odszukamy dane księgowanie. Poniżej, okno wyszukiwania księgowania tylko z określonym zakresem dat.

Wyszukiwanie księgowań