Błąd BADNGSUBK Brak przypisanych podkont

Błąd zdarza się najczęściej przy księgowaniu pierwszych zaliczek w nowej wspólnocie lub gdy została dodana nowa opłata w zaliczkach. Aby go usunąć, należy:

  • Przejść do Menu Elementy > Konta należności.
  • Z pola Grupa należności wybrać pozycję.
  • W polu Podkonto wybrać podkonto kartoteki właściciela, z którym ma zostać skojarzona.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Czynności te powtarzamy dla wszystkich grup należności.
  • Gdy pozycje zostaną przydzielone, wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
  • Wracamy do okna księgowania i księgujemy zaliczki.

Błąd kont należności