Błąd BADNRK

Gdy podczas wprowadzania dokumentu pojawi się komunikat z tytułem “BADNRK S1” oraz numery kont, oznacza to, że wystąpił niedozwolony błąd księgowania na różnych poziomach analityki. W takim wypadku należy:

  • Sprawdzić oba konta pojawiające się komunikacie, czy są już na nich jakieś księgowania z innych dokumentów.
  • Sprawdzić aktualnie wprowadzany dokument czy nie ma w nim pozycji, które księgowałyby na różnych poziomach analityki jednego konta.

Jeśli następuje któraś z powyższych sytuacji to w aktualnie wprowadzanym dokumencie, należy:

  • Albo usunąć daną pozycję.
  • Albo w danej pozycji zmienić konto na takie, które nie spowoduje konfliktu analityki.

Błąd BADNRK