Błąd dodawania adresu właściciela

System Weles sprawdza format adresu pod kątem ewentualnej wysyłki przez Envelo. W przypadku pojawienia się błędu podczas wprowadzania adresu należy:

  • Upewnić się, że adres został podany w poprawnym formacie:

    • Imię Nazwisko
    • Ulica Numer
    • Kod Miejscowość
  • Lub w polu Weryfikacja adresu wybrać opcję Nie sprawdzaj struktury.

Błąd adresu