Błąd naruszenia ochrony odsetek DtOds

Błąd naruszenia ochrony odsetek występuje przy importach wyciągów lub edycji dekretów e-WB, jeśli edytowane pozycje/kwoty są z zamkniętego już okresu.

Dotyczy to pozycji, które są na podkontach objętych naliczaniem odsetek. Należy wtedy otworzyć stosowny miesiąc w FK:

  • Zakładka Dekrety > menu Funkcje > Otwieranie miesiąca w FK.

Uwaga: Jeśli wprowadzą Państwo zmiany na kontach 201 właścicieli, to wysokość odsetek po ponownym ich zaksięgowaniu, może ulec zmianie.

Błąd Naruszenie ochrony DtOds