Błąd ERR UpdOdc BrakLOdc Brak odczytów liczników

Błąd zdarza się podczas księgowania rozliczenia liczników, gdy nie wszystkie liczniki mają dodany odczyt na koniec okresu rozliczeniowego. Aby go poprawić:

  • Przechodzimy do Menu Funkcje > Analiza liczników.
  • W oknie sprawdzamy które liczniki nie mają uzupełnionego odczytu.
  • Przechodzimy do Menu zasoby > Edytuj odczyty.
  • Uzupełniamy odczyt licznikowi.
  • Wracamy do okna księgowania rozliczenia liczników.

Brak odczytów