Błąd importu WB: brak Konta FK

Gdy przy imporcie pliku zwykłego/elektronicznego pojawi się błąd “brak konta FK dla rachunku:”, należy przejść na zakładkę Edycji, i w danym rachunku zasobu WM, odszukać konta wyszczególnione w błędzie, a następnie przypisać im konto FK, na którym mają zaksięgować się te wpłaty.

Po przypisaniu i zaakceptowaniu zmian plik należy zaimportować ponownie z zakładki [Dodawanie].

Import wb brak konta