Błąd importu WB brak rachunku

Jeśli podczas importu plików elektronicznych, wystąpi “Błąd rachunku”, należy zamknąć komunikat, przejść na zakładkę Rachunki bankowe i sprawdzić konfigurację dla rachunku bankowego głównego, dla którego są dokonywane importy.

Po ustawieniach konta FK rachunkowego, kont pozycji nierozpoznanych oraz nr konta głównego, należy zapisać konfigurację i dokonać importu plików ponownie.

Błąd importu WB brak rachunku