Błąd INTERNAL FV V ND

Błąd ten powstaje, gdy w lokalu z ustawionym typem wystawianego dokumentu na Faktura VAT, dodamy stawkę bez sprecyzowanego typu VAT. Problem rozwiązujemy następująco:

  • Wyszukujemy lokal z czerwoną literką F przy numerze lokalu, z dodaną błędną stawką (Brutto).
  • Wchodzimy w Menu zasoby > Edytuj stawki.
  • Dodajemy stawkę jeszcze raz, z poprawnie określonym typem VAT. (Brutto VAT (FV); Netto VAT (FV); ZW VAT (FV) lub NP VAT (FV)).
  • Po poprawieniu stawki można powrócić do księgowania należności.

Błąd INTERNAL FV V ND