Błąd JPK — brak NIP

Podczas generowania plików JPK możemy natrafić na błąd:

 • ERR The ‘http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/:NrKontrahenta’ element is invalid

Przyczyny należy szukać w braku NIPu odbiorcy (właściciela) lub dostawcy (kontrahenta). Aby sprawdzić, komu brakuje numeru NIP, należy:

 • Zamknąć komunikat o błędzie.
 • W polu Weryfikacja schematu ustawić Nie weryfikuj.
 • W polu Akcja wybrać Podgląd.
 • Kliknąć: Pobierz.
 • Otworzy się nowa zakładka z podglądem pozycji, lokalizujemy w niej odbiorców/dostawców, którzy nie mają numeru w kolumnie NIP.

Aby poprawić lub dodać NIP odbiorcy (właściciela) należy:

 • Nie zamykając zakładki Podatki, przejść do głównego okna Weles.
 • W zakładce Zasoby wybrać wspólnotę i przejść do zakładki Administracja.
 • W zakładce przejść do menu Zasoby > Edytuj dane właścicieli.
 • Na liście właścicieli odszukać odbiorcę, który ma wpisany błędny NIP lub nie ma go podanego.
 • W Polu NIP wpisać poprawny numer.
 • Kliknąć Dodaj.
 • Wpisać hasło i zatwierdzić.
 • Powrócić do zakładki Podatki.
 • Kliknąć OK na okienku błędu i spróbować ponownie wygenerować plik JPK.

Aby poprawić lub dodać NIP dostawcy (kontrahenta) postępujemy podobnie, z tą różnicą, że poprawiamy go w:

 • Zakładka Zasoby > Menu Zasoby > Edytuj kontrahentów.

JPK brak NIPu

Uwagi:

 • NIP należy poprawić lub uzupełnić wszystkim odbiorcom, lub dostawcom w danym okresie, za który generujemy plik.
 • Zwykłym właścicielom lokali można podać NIP o wartości 9999999999 - “Brak”.
 • Przy większych nieruchomościach można zwrócić się do zespołu pomocy Weles o nadanie wszystkim właścicielom NIPu “Brak”.