Blokada dostępu do kartoteki internetowej

Właścicielom można zablokować dostęp do kartoteki, aby to zrobić należny przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj zasoby.
  • Z listy budynków wybieramy nieruchomość.
  • Kliknąć: Edycja.
  • Pole Opcje > wybrać Blokada dostępu właścicieli do e-kartoteki (kliknąć dwa razy, przy pozycji powinna się pojawić fajka wyboru).
  • Kliknąć: Zapisz.

Od tego momentu właściciele nie mogą się zalogować na swoją kartotekę. Dostęp można w każdej chwili przywrócić, wykonując powyższe czynności jeszcze raz.

Blokada dostępu właścicielom