Blokada funkcji forum

Właścicielom można zablokować funkcję forum w podglądzie internetowym, aby to zrobić należny przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj zasoby.
 • Pole Wspólnota > wybrać pożądaną nieruchomość.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Wspólnota > wpisać nazwę budynku w systemie, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole Adres > wpisać adres budynku, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole Miejscowość > wpisać miejscowość, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole NIP > wpisać NIP, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole Informacje > wpisać dowolny tekst, może pozostać puste.
 • Pole Data > pozostawiamy bez zmian.
 • Pole Opcje > zaznaczamy dodatkową opcję Blokada funkcji forum.
 • Klikamy: Zapisz.

Od tego momentu właściciele nie widzą forum. Dostęp można w każdej chwili przywrócić, wykonując powyższe czynności jeszcze raz.

Blokada forum