Dostęp dla właściciela

Aby właściciel miał dostęp do swojego podglądu internetowego, konieczne jest wygenerowanie loginu oraz nadanie tymczasowego hasła. W tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Użytkownicy.
 • Pole Zmień hasło > wybieramy jedną z opcji:
  • Wybranym > hasło zostanie zmienione wszystkim wybranym osobom.
  • Wybranym, którzy nie zmienili hasła > hasło zostanie zmienione osobom, które nie zmieniły hasła tymczasowego.
  • Wybranym bez hasła > hasło zostanie nadane osobom, które nie mają jeszcze nadanego odstępu.
 • Pole Właściciele > niezależnie od wybranej opcji w poprzednim polu, zaznaczamy właściciela lub też większą liczbę użytkowników.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło tymczasowe, którego właściciel będzie musiał użyć podczas pierwszego logowania. Można je wygenerować automatycznie, klikając Generuj. Wpisane hasło tymczasowe prosimy zapamiętać.
 • Klikamy: Zapisz.

Nadanie hasła właścicielowi

Wygenerowany login oraz hasło należy przekazać właścicielowi. Do tego celu służy wydruk Dane logowania. Wygenerowanie takiego wydruku zaczynamy od przejścia do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Osoby.
 • Lista Właścicieli > wybieramy osobę lub większą liczbę osób, do których będzie adresowany wydruk.
 • Dodajemy wydruk Dane logowania > pokarze on tabelkę z adresem strony logowania i loginem właściciela.
 • Dodajemy wydruk Tekst > w tytule podajemy hasło pierwszego logowania a w treści dodatkowe uwagi/informacje.
 • Klikamy: Podgląd wydruku > aby system wygenerował wydruk.

Wydruki te można też dołączyć do wydruku zaliczki z systemu.

Wydruk danych logowania

Uwagi:

 • W ten sam sposób wykonujemy reset hasła właściciela.
 • Aby zaznaczyć wszystkich właścicieli jednocześnie, wystarczy nacisnąć klawisz = równa się.
 • Jeśli obok osoby wyświetla się login, to oznacza to, że miał już nadany dostęp do podglądu internetowego.
 • Login właściciela jest przypisany do właściciela na stałe.
 • Login właściciela zawsze będzie miał postać ciągu cyfr, nie można tego zmienić.
 • Właściciel podczas pierwszego logowania zmieni hasło na swoje.
 • Dane do logowania można przekazać właścicielowi wraz z wydrukiem zaliczki.