Materiały informacyjne

W systemie można umieszczać dokumenty, które będą dostępne dla właścicieli w podglądzie internetowym. Rozróżniamy dwa miejsca, w których możemy dodać pliki:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Materiały informacyjne — dokument będzie dostępny we wszystkich nieruchomościach.
 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Materiały informacyjne — dokument będzie dostępny tylko w wybranej nieruchomości.

Dodanie pliku

Dokumenty te są dostępne do wglądu/pobrania dla wszystkich właścicieli, aby dodać materiał, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Materiały informacyjne.
 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole Opis > wpisujemy nazwę pliku, która będzie widoczna w systemie. Sugerujemy nazwę zaczynać od daty np. 2020-12 - Protokół walnego zgromadzenia.
 • Pole Plik > wybieramy dokument do importu.
 • Pole Nazwa pliku > uzupełni się automatycznie.
 • Kliknąć: Utwórz.

Maksymalny rozmiar załącznika to 25 MB. Typ pliku — prosimy używać PDF lub DOC.

Dodanie pliku

Podgląd pliku

Właściciel zobaczy dodany plik w swojej kartotece internetowej w zakładce Materiały i Uchwały. Może go pobrać na urządzenie, klikając na jego nazwę.

Podgląd pliku

Edycja nazwy pliku

Po dodaniu pliku można zmienić jego opis, w tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Materiały informacyjne.
 • Na liście materiałów zaznaczamy plik do edycji.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole Opis > wpisujemy nową nazwę pliku.
 • Pole Plik > wybieramy dokument do importu (można go podmienić).
 • Pole Nazwa pliku > uzupełni się automatycznie.
 • Kliknąć: Zapisz.

Zmiana pliku

Usunięcie pliku

Materiały informacyjne można dowolnie usuwać.

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Materiały informacyjne.
 • Na liście materiałów zaznaczamy plik do usunięcia.
 • Kliknąć: Usuń.