Panel nadrzędny

Udostępniliśmy właścicielom możliwość łączenia własnych kartotek, pod jeden wspólny panel nadrzędny. Dzięki temu właściciel, logując się jednokrotnie, ma dostęp do wszystkich swoich zasobów, bez względu na to, gdzie one się znajdują. Podłączyć można kartoteki znajdujące się w:

 • Bazach różnych klientów (firm).
 • Różnych wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach, okresach deweloperskich.
 • Oraz osobne kartoteki w obrębie jednego budynku.

Funkcja ta ma na celu ułatwienie właścicielowi logowanie się do portalu https://tomojdom.pl/, w przypadku posiadania wielu nieruchomości. Elementem agregującym kartoteki danego właściciela jest jego adres e-mail.

Uruchomienie

Połączenie swoich kartotek właściciel zaczyna od logowania się przez https://tomojdom.pl/. W każdym swoim podglądzie internetowym przechodzi do:

 • Zakładki ze swoim imieniem i nazwiskiem > gdzie znajdują się jego dane.
 • Sekcja Adresy e-mail > podaje adres e-mail, jeśli nie jest uzupełniony, oczywiście można dodać więcej niż jeden adres.
 • Przy adresach, które mają posłużyć do logowania panelem nadrzędnym, należy kliknąć: Nadaj dostęp w panelu.

Powyższe czynności właściciel wykonuje dla każdego posiadanego loginu, konta w https://tomojdom.pl/. Sposób ten przedstawiamy na poniższym materiale.

Dodanie e-mail

Logowanie

Logowanie do panelu przebiega następująco:

 • Właściciel przechodzi na stronę: https://tomojdom.pl/
 • Pole Numer użytkownika > wpisuje adres e-mail.
 • Klika: Wyślij kod logowania na mail.
 • Sprawdza swoją skrzynkę/pocztę e-mailową, w nowej wiadomości otrzyma kod, zapamiętuje go.
 • Wraca na stronę logowania > wpisuje kod w polu Kod.
 • Klika: Weryfikuj kod.

Po kliknięciu zostanie przeniesiony na stronę, gdzie będą widoczne wszystkie kartoteki podłączone pod dany adres e-mail. Właścicielowi przy każdym logowaniu jest generowany nowy kod.

Dodanie e-mail