Pierwsze logowanie właściciela

Właściciel po potrzymaniu danych logowania może się zalogować do swojej kartoteki internetowej. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła z tymczasowego na własne. Właściciel, aby się zalogować, musi:

 • Przejść na stronę Tomojdom.pl.
 • Pole Nazwa użytkownika > wpisuje login przekazany przez administratora/zarządcę nieruchomości.
 • Pole Hasło > wpisuje hasło tymczasowe, powinno być podane wraz z loginem.
 • Klika: Zaloguj hasłem.

W tym momencie system wymusi zmianę hasła.

 • Pole Nowe hasło > wpisujemy nowe, własne hasło do kartoteki.
 • Pole Potwierdź nowe hasło > wpisujemy jeszcze raz nowe, własne hasło.
 • Pole Stare lub tymczasowe hasło > wpisujemy hasło tymczasowe otrzymane od administratora/zarządcy.
 • Klika: Zmień hasło.

Właściciel powróci na stronę logowania. Od tego momentu właściciel loguje się już własnym hasłem do kartoteki.

 • Pole Nazwa użytkownika > powinno być już uzupełnione, jeśli nie jest, to wpisujemy login.
 • Pole Hasło > wpisujemy już własne hasło.
 • Klika: Zaloguj hasłem.

Poprawny sposób zmiany hasła i logowania przedstawiamy poniżej. Login właściciela składa się z kilku-kilkunastu cyfr. W przypadku utraty/zapomnienia hasła prosimy skorzystać z przycisku Odzyskaj hasło lub zwrócić się do Administratora/Zarządcy.

Pierwsze logowanie