Pierwsze logowanie właściciela

Właściciel po potrzymaniu danych logowania może się zalogować do swojej kartoteki internetowej. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła z tymczasowego na własne, aby się zalogować, należy:

 • Przejść na stronę https://e-adm.pl/
 • Pole Nazwa użytkownika > wpisujemy login przekazany przez administratora/zarządcę nieruchomości.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło tymczasowe, powinno być podane wraz z loginem.
 • Klikamy: Zaloguj.
 • Zostaniemy przeniesieni na stronę zmiany hasła.
 • Pole Nowe hasło > wpisujemy nowe, własne hasło do kartoteki.
 • Pole Potwierdź nowe hasło > wpisujemy jeszcze raz nowe, własne hasło.
 • Pole Stare lub tymczasowe hasło > wpisujemy hasło tymczasowe dotrzymane od administratora/zarządcy.
 • Klikamy: Zmień hasło.
 • Przeniesiemy się na stronę logowania.
 • Pole Nazwa użytkownika > powinno być już uzupełnione, jeśli nie jest, to wpisujemy login.
 • Pole Hasło > wpisujemy już własne hasło.

Od tego momentu właściciel loguje się już własnym hasłem do kartoteki. Poprawny sposób zmiany hasła i logowania pokazano poniżej.

Pierwsze logowanie

Uwagi:

 • Login właściciela składa się z kilku-kilkunastu cyfr.
 • W przypadku utraty/zapomnienia hasła prosimy skorzystać z przycisku Odzyskaj hasło lub zwrócić się do Administratora/Zarządcy.