Podgląd kartoteki właściciela

System pozwala na podgląd kartoteki właściciela przez administratora, aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Właściciele.
  • Wybrać jednego z właścicieli.
  • Menu Funkcje > Widok podglądu użytkownika.

Otworzy się nowa zakładka z kartoteką właściciela. Administrator nie może w niej wprowadzać zmian.

Podgląd kartoteki właściciela