Statystyki logowania

Funkcja prezentuje metody logowania właścicieli przez stronę https://tomojdom.pl/ do podglądu internetowego swojej kartoteki. Można ją odnaleźć w:

  • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Statystyki.

Okno podzielone jest na dwie części, po lewej stronie znajduje się lista budynków z dodatkowymi kolumnami, w których podana jest liczba użytkowników:

  • Kolumna Dostęp > z nadanym loginem i hasłem.
  • Kolumna Hasło > którzy zmienili hasło na własne.
  • Kolumna Pin > którzy ustawili pin logowania.
  • Kolumna Auto dostęp > —
  • Kolumna Auto powiad > —

Prawa strona prezentuje ilość i metody logowań do podglądu internetowego w czasie. Wysokość słupków odwzorowuje ilość zalogowań, a kolor sposób logowania się:

  • Niebieski > przy użyciu loginu i hasła.
  • Pomarańczowy > przy użyciu konta Google i Facebook.
  • Zielony > przy użyciu pinu.

Statystyki logowania właścicieli