Statystyki logowania

Funkcja prezentuje metody logowania właścicieli przez stronę https://tomojdom.pl/ do podglądu internetowego swojej kartoteki. Można ją odnaleźć w:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Logowania właścicieli.

Okno podzielone jest na dwie części, po lewej stronie znajduje się lista budynków z dodatkowymi kolumnami, w których podana jest liczba użytkowników:

 • Kolumna Dostęp > są w niej podanie odpowiednio ilość właścicieli, liczba nadanych dostępów, aktywnych dostępów, ilości logowań w przeciągu 30 dni, liczba ustawionych logowań przy pomocy PINu.
 • Kolumna Informacje > wyświetla ikony dodatkowych ustawień: danych firmy, danych kontaktowych i płatności.
 • Kolumna Pin > którzy ustawili pin logowania.
 • Kolumna Auto powiad > informuje czy w budynku zostało ustawione auto powiadomienie właścicieli.
 • Kolumna Auto dostęp > informuje czy w budynku zostało uruchomione automatyczne nadawanie dostępu do programu.

Prawa strona prezentuje dokładne ustawienia dla wybranego budynku.

 • Firma > wyświetlane są tutaj dane firmy, która jest przypisana do danego budynku, które z kolei są wyświetlane na stronie logowania właścicieli. Klikając Podgląd strony logowania, można podejrzeć stronę logowania. Klikając Dane firmy, można przejść do strony ustawiania danych firmowych.

 • Dane kontaktowe > podane są tutaj dane kontaktowe dla właścicieli lokali, które będą wyświetlane na stronie logowania. Klikając Dane kontaktowe, można przejść do strony ich ustawiania.

 • Płatności > wyświetlana jest tutaj lista kont dozwolonych, takich, na które właściciele mogą wpłacać opłaty za lokal. Klikając Płatności, można przejść do strony konfigurowania płatności przez podgląd właściciela.

 • Statystyki logowania > sekcja ta pokazuje ilość i metody logowań do podglądu internetowego w czasie. Wysokość słupków odwzorowuje ilość zalogowań, a kolor sposób logowania się:
  • Niebieski > przy użyciu loginu i hasła.
  • Pomarańczowy > przy użyciu konta Google i Facebook.
  • Zielony > przy użyciu pinu.

  Dodatkowo nad wykresem są podawane ilości, odpowiednio: liczba właścicieli w budynku; liczba właścicieli, którym nadano dostęp; liczba właścicieli, którzy zmienili hasło; ilość logowań w ostatnich 30 dniach; ilość ustawionych logowań przy pomocy pinu.

 • Automatyka dostępu dla właściciela > dodatkowe opcje, które pozwalają na:
  • Automatyczne powiadamianie > włączenie automatycznego powiadamiania będzie raz na miesiąc przypominało właścicielom, którzy się nie logowali, o możliwości sprawdzenia danych w https://tomojdom.pl.
  • Automatyczny dostęp > automatyczny dostęp będzie samodzielnie nadawał loginy nowym właścicielom i wysyłał maila z informacją.

  Powyższe opcje trzeba zaakceptować, klikając przycisk Zapisz.

Statystyki logowania właścicieli