Opis interfejsu

W poniższej instrukcji opiszemy Państwu interfejs programu Weles. Po krotce omówimy znaczenie i funkcje elementów. Na poniższym obrazku przedstawiamy nazewnictwo części systemu, którym się posługujemy. Nazewnictwo te stosujemy we wszystkich tematach pomocy, dlatego sugerujemy zapamiętać nazwy miejsc i funkcji w systemie.

Opis interfejsu

Zasoby

Po zalogowaniu się do programu trafiają Państwo do zakładki Zasoby. W tej zakładce znajdują się funkcje, które dotyczą wszystkich nieruchomości w systemie. W polu Struktura, po lewej stronie, znajduje się lista dostępnych budynków. Po zaznaczeniu nieruchomości pojawią się dodatkowe zakładki dotyczące tylko wybranego zasobu.

Administracja

Zobaczą Państwo bardziej szczegółowe informacje związane z wybraną nieruchomością. Z lewej strony rozwinie się lista lokali w danej nieruchomości, a na pasku z przyciskami pojawią się dodatkowe możliwości wyboru informacji do wyświetlenia.

Konta FK

W tej zakładce możemy podejrzeć stan poszczególnych kont księgowych w systemie. Jeżeli z pola po lewej stronie wybierzemy któreś z kont, to po prawej stronie wyświetlą się obroty na danym koncie. Dla czytelności strona Winien jest wyróżniona kolorem czerwonym, a strona (Ma) kolorem zielonym, natomiast saldo zmienia kolor zgodnie ze znakiem.

Dekrety

Tutaj widoczne są wszystkie dokumenty zaksięgowane w systemie z podziałem na miesiące. Gdy wybierzemy któryś z dokumentów z listy po lewej stronie to w obszarze po prawej stronie widoczne, będą pozycje tego dokumentu. Możemy również — klikając na przycisk Obroty — zobaczyć obroty na poszczególnych kontach księgowych związanych z wybranym dokumentem.

Właściciele

W tej zakładce są widoczne wszystkie dokumenty z opłatami, zaksięgowane w systemie dla danego właściciela. Gdy wybierzemy któryś z dokumentów po lewej stronie, to w prawej stronie okna widoczne będą pozycje tego dokumentu. Zakładka ta przydaje się do szybkiego sprawdzenia obciążeń właściciela bez potrzeby drukowania dokumentów.

Zgłoszenia

Wybierając tę zakładkę, mamy dostęp do obsługi zgłoszeń — bardzo prostej formy komunikacji pomiędzy właścicielami — administracją/zarządem danej nieruchomości. Można tu też prowadzić przydzielanie zadań pracownikom firmy.

Forum

Wybierając tę zakładkę, przejdziemy do forum. Możemy na nim dyskutować z właścicielami w obrębie jednej wspólnoty mieszkaniowej.