Skróty klawiszowe

Do poruszania się i sterowania aplikacją internetową WELES 3 używamy zarówno myszki — narzędzia obecnie najczęściej używanego do współpracy z interfejsem graficznym — jak również klawiatury. Szczególnie przydaje się ona do wprowadzania danych oraz pozwala na szybszą i sprawniejszą pracę osobom już wprawionym. Interfejs programu jest tak skonstruowany, że większość czynności, które można wykonać myszką, daje się również przeprowadzić za pomocą klawiatury, a z czasem metoda ta staje się szybsza i pewniejsza. Obsługa myszy jest dość intuicyjna, a ponadto niektóre funkcjonalności są dostępne tylko z poziomu klawiatury. Dlatego właśnie ten sposób obsługi jest preferowany i zostanie w tym rozdziale szerzej omówiony.

Okno przeglądarki

 • F11 — Przełączanie między wyświetlaniem w oknie a trybem pełno-ekranowym.
 • Ctrl i + — Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl i - — Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl i 0 — Przywrócenie czcionki do normalnego rozmiaru.
 • Ctrl i R — Odświeżenie okna przeglądarki.
 • Ctrl i F5 — Odświeżenie okna przeglądarki.
 • Ctrl i F — Wyszukiwanie, na całej stronie za pomocą przeglądali.
 • Ctrl i N — Otwarcie nowej zakładki.
 • Ctrl i Tab — Przełączanie pomiędzy zakładkami.
 • Ctrl i W — Zamknięcie zakładki.

Poruszanie się wewnątrz systemu

 • Tab — Przejście do następnej kontrolki (pola/ramki).
 • Shift i Tab — Powrót do poprzedniej kontrolki (pola/ramki).
 • Strzałka ↑ — Przejście do poprzedniego/górnego elementu.
 • Strzałka ↓ — Przejście do następnego/dolnego elementu.
 • Strzałka ← — Zwinięcie rozwiniętego elementu lub przejście do nadrzędnej struktury.
 • Strzałka → — Rozwinięcie zwiniętego elementu lub przejście do pierwszego elementu podrzędnego.
 • Page Up — Przejście o 10 pozycji w do góry.
 • Page Down — Przejście o 10 pozycji w dół.
 • Home — Wybranie pierwszego elementu.
 • End — Wybranie ostatniego elementu.
 • ~ (tylda) lub / ? — Wyszukiwanie na wybranej liście.
 • Enter — Potwierdzenie pola, wartości, hasła. Nowa linia w polach tekstowych.

Okna dialogowe

 • Insert — Dodanie pozycji, to samo co kliknięcie przycisku Dodaj.
 • F12 — Przejście do pola Hasło.
 • Shift i E — To samo co kliknięcie ikonki lupy po prawej stronie pozycji. Jeśli jest zaznaczona pozycja w dolnej części okna, to jej ustawienia zostaną przeniesione do górnej części okna.
 • Shift i U — To samo co kliknięcie ikonki klucza po prawej stronie pozycji. Jeśli jest zaznaczona pozycja w dolnej części okna, to zostanie ona usunięta.

Pola listy elementów

 • Spacja — Zaznaczenie elementu.
 • Klawisz + — Zaznaczenie wszystkich elementów.
 • Klawisz - — Odznaczenie elementów.
 • Klawisz \ — Odwrócenie zaznaczenia.

Pole Daty

 • Strzałki ← → — Wybranie dnia, miesiąca lub roku.
 • Strzałki ↑ ↓ — Zwiększenie lub zmniejszenie wartości.
 • Cyfry od 1 do 0 — Wpisanie bezpośrednio daty.

Pola Wartości

 • Cyfry od 1 do 0 — Wpisanie wartości.
 • Przecinek , — Separator dziesiętny.
 • Minus - — Zmiana znaku (dodani/ujemy).

Pola Tekstowe

 • Ctrl i A — Zaznacza cały tekst.
 • Ctrl i C — Kopiuje zaznaczony tekst do schowka.
 • Ctrl i V — Wkleja tekst ze schowka.
 • Ctrl i X — Wycina zaznaczony tekst do schowka.