Skróty klawiszowe

Do poruszania się i sterowania aplikacją internetową WELES 3 używamy zarówno myszki — narzędzia obecnie najczęściej używanego do współpracy z interfejsem graficznym — jak również klawiatury. Szczególnie przydaje się ona do wprowadzania danych oraz pozwala na szybszą i sprawniejszą pracę osobom już wprawionym. Interfejs programu jest tak skonstruowany, że większość czynności, które można wykonać myszką, daje się również przeprowadzić za pomocą klawiatury, a z czasem metoda ta staje się szybsza i pewniejsza. Obsługa myszy jest dość intuicyjna, a ponadto niektóre funkcjonalności są dostępne tylko z poziomu klawiatury. Dlatego właśnie ten sposób obsługi jest preferowany i zostanie w tym rozdziale szerzej omówiony.

Okno przeglądarki

 • F11 — przełączanie między wyświetlaniem w oknie a trybem pełno-ekranowym.
 • Ctrl i + — powiększenie rozmiaru czcionki.`
 • Ctrl i - — pomniejszenie rozmiaru czcionki.`
 • Ctrl i 0 — przywrócenie czcionki do normalnego rozmiaru.`
 • Ctrl i R — odświeżenie okna przeglądarki.`
 • Ctrl i F5 — odświeżenie okna przeglądarki.`
 • Ctrl i F — wyszukiwanie, na całej stronie za pomocą przeglądali.`
 • Ctrl i N — otwarcie nowej zakładki.`
 • Ctrl i Tab — przełączanie pomiędzy zakładkami.`
 • Ctrl i W — zamknięcie zakładki.

Poruszanie się wewnątrz systemu

 • Tab — przejście do następnej kontrolki (pola/ramki).
 • Shift i Tab — powrót do poprzedniej kontrolki (pola/ramki).
 • Strzałka — przejście do poprzedniego/górnego elementu.
 • Strzałka — przejście do następnego/dolnego elementu.
 • Strzałka — zwinięcie rozwiniętego elementu lub przejście do nadrzędnej struktury.
 • Strzałka — rozwinięcie zwiniętego elementu lub przejście do pierwszego elementu podrzędnego.
 • Page Up — przejście o 10 pozycji w do góry.
 • Page Down — przejście o 10 pozycji w dół.
 • Home — wybranie pierwszego elementu.
 • End — wybranie ostatniego elementu.
 • ~ (tylda) lub / ? — wyszukiwanie na wybranej liście.
 • Enter — potwierdzenie pola, wartości, hasła. Nowa linia w polach tekstowych.
 • . (kropka) — eksport zaznaczonego okna do arkusza kalkulacyjnego.

Okna systemu

 • Insert — podanie pozycji, to samo co kliknięcie przycisku Dodaj.
 • F12 — przejście do pola Hasło.
 • Shift i E — to samo co kliknięcie ikonki lupy po prawej stronie pozycji. Jeśli jest zaznaczona pozycja w dolnej części okna, to jej ustawienia zostaną przeniesione do górnej części okna.
 • Shift i U — to samo co kliknięcie ikonki klucza po prawej stronie pozycji. Jeśli jest zaznaczona pozycja w dolnej części okna, to zostanie ona usunięta.

Pola listy elementów

 • Spacja — zaznaczenie elementu.
 • + — zaznaczenie wszystkich elementów.
 • - — odznaczenie elementów.
 • \ — odwrócenie zaznaczenia.

Pole Daty

 • Strzałki ← → — wybranie dnia, miesiąca lub roku.
 • Strzałki ↑ ↓ — zwiększenie lub zmniejszenie wartości.
 • Cyfry od 1 do 0 — wpisanie bezpośrednio daty.

Pola Wartości

 • Cyfry od 1 do 0 — wpisanie wartości.
 • Przecinek , — separator dziesiętny.
 • Minus - — zmiana znaku (dodani/ujemy).

Pola Tekstowe

 • Ctrl i A — zaznacza cały tekst.
 • Ctrl i C — kopiuje zaznaczony tekst do schowka.
 • Ctrl i V — wkleja tekst ze schowka.`
 • Ctrl i X — wycina zaznaczony tekst do schowka.