Wyszukiwarka

Aby otworzyć Wyszukiwarkę, należy wcisnąć klawisz tyldy ~ lub slash /.

  • Wyszukiwarkę można używać do wyszukiwania konkretnej frazy lub liczby.
  • Wyszukiwarkę można używać jako filtr do odnalezienia powtarzającego się ciągu znaków lub cyfr.
  • Wyszukiwarkę zamykamy klawiszem TAB lub Enter.

Wyszukiwarka