Ankiety

Za pomocą systemu mogą Państwo zbadać potrzeby właścicieli lub ich opinie na dany temat. Przygotowaliśmy do tego funkcję w systemie o nazwie Ankiety. Aby dodać ankietę, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Ankiety.
 • Kliknąć Utwórz.
 • Pole Tytuł > wpisać nagłówek ankiety.
 • Pole Opis > wpisać treść zapytania.
 • Pole Sposób wprowadzania algorytmu > wybrać odpowiednią opcję, ustawia ona sposób wybierania danych w następnym polu.
 • Pole Algorytm ... > zależnie od wyboru w poprzednim polu, należy wybrać daną lub wpisać ją ręcznie. Wybrana dana zostanie przeliczona na udział procentowy.
 • Pole Status > wybrać jedno z:
  • Pole Nieaktywna > stworzona ankieta będzie niewidoczna dla właściciela.
  • Pole Aktywna > właściciele będą mogli oddawać głosy w ankiecie.
  • Pole Zakończona > status zakończa możliwość oddawania głosów.
 • Pole Odpowiedzi > wpisać odpowiedź na zapytanie
 • Kliknąć Dodaj odpowiedź > aby dodać kolejne miejsca na odpowiedzi.
 • Kliknąć Usuń ostatnią odpowiedź > usuwa ostatnie pole z odpowiedzią.
 • Kliknąć Utwórz > aby zakończyć dodawanie ankiety.

Jeśli status ankiety zostanie ustawiony na aktywny, to właściciele od razu będą mogli oddawać głosy. Ankietę można dowolnie edytować, klikając przycisk Edycja, do czasu oddania pierwszego głosu, po tym nie można edytować odpowiedzi. Ankiety, w których zostały już oddane głosy, nie można usunąć. Gdy ankieta zostanie zakończona, to właściciele będą widzieli wyniki ankiety w podglądzie internetowym. Proces dodania ankiety, oddania głosu przez właściciela i wyniki są zaprezentowane na poniższych materiałach.

Dodanie ankiety

Oddanie głosu

Głosowanie ankiety

Oddanie głosu na urządzeniach mobilnych

Głosowanie ankiety

Prezentacja wyników ankiety

Wyniki ankiety