Dane adresowe wspólnoty

W celu edycji danych adresowych budynku należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj zasoby.
 • Pole Wspólnota > wybrać pożądaną nieruchomość.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Wspólnota > wpisać nazwę budynku w systemie, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole Adres > wpisać adres budynku, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole Miejscowość > wpisać miejscowość, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole NIP > wpisać NIP, ew. pozostawić bez zmian.
 • Pole Informacje > wpisać dowolny tekst, może pozostać puste.
 • Pole Data > pozostawiamy bez zmian.
 • Pole Opcje > pozostawiamy bez zmian.
 • Klikamy: Zapisz.

Dane budynku

Uwagi:

 • Nazwa budynku musi być unikalna.
 • W adresie budynku można dodać dane administracji — będą się drukowały na każdym dokumencie.