Dane do założenia nieruchomości

Aby proces zakładania nieruchomości przebiegł jak najszybciej oraz bezbłędnie, najlepiej jest nam dostarczyć arkusz z danymi w którym:

 • Na początku arkusza jest zawarty pełen adres wspólnoty — będzie on później wyświetlany na dokumentach.
 • Wszystkie dane jednego lokalu są zawarte w jednym wierszu, łącznie z licznikami. (WAŻNE)
 • Nie stosujemy łączenia komórek. (WAŻNE)
 • W jednym arkuszu były wszystkie dane jednej nieruchomości.
 • W kolumnach są spójne, jednorodne dane.
 • Formatowanie komórek ograniczamy do minimum.
 • Nie stosujemy ukrytych wierszy i kolumn.
 • W arkuszu nie zawieramy zbędnych danych.
 • Nazwę właściciela zawsze podajemy w kolejności Imię Nazwisko — nie odwrotnie.
 • W nazwie właściciela nie może być spacji na końcu nazwiska.
 • Jeśli właściciel ma dwa telefony lub adresy mail do kontaktu, rozdzielamy je przecinkiem lub średnikiem.
 • Jeśli podajemy wartość liczbową — nie dopisujemy jej miana w komórce — wiadomo, że np. powierzchnia jest w m 2.
 • Jeśli lokal jest lokalem bez licznika — wyraźnie zaznaczmy to w arkuszu wyrażeniem RYCZAŁT — BRAK LICZNIKA.
 • Opis naliczeń oraz wartości stawek umieszczamy pod zestawieniem właścicieli.

W arkuszu warto, jest też odpowiedzieć na pytania:

 • Czy rozrachunki z właścicielem będą prowadzone z podziałem na Media i eksploracja oraz Fundusz remontowy? Czy może będzie tylko jedno sumaryczne konto rozrachunkowe?
 • Od jakiej daty będą robione księgowania w systemie?
 • Od jakiej daty będą rozliczane liczniki? (WAŻNE)

Jako podstawę mogą Państwo wykorzystać arkusz z przykładowymi danymi > POBIERZ.