Edytuj zasoby

Za pomocą powyższego narzędzia możemy utworzyć nową Wspólnotę w systemie oraz edytować dane, w już istniejącym zasobie. Omawiana funkcja znajduje się w:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj zasoby.

Edytuj zasoby przejście

Dodanie nowej wspólnoty

Aby dodać nową Wspólnotę, należy kolejno:

 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole Wspólnota > wpisać nazwę nowej wspólnoty.
 • Pole Adres > wpisać adres nowej wspólnoty.
 • Pole Miejscowość > wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się Wspólnota.
 • Pole NIP > wpisać NIP wspólnoty.
 • Pole Informacja > wpisać dodatkowe informacje, jeśli występują.
 • Pole Data > wpisać datę założenia wspólnoty w systemie. Jeśli Bilans otwarcia (przejęcia) nowej wspólnoty jest np. na RRRR-04-01, ale najbliższe rozliczenie w systemie ma być wykonane za cały rok, to datę założenia wspólnoty ustawiamy koniecznie na początek roku tj. RRRR-01-01. Czyli od początku okresu rozliczeniowego.
 • Pole Opcje > zaznaczamy żądane preferencje.
 • Klikamy: Utwórz.

Edytuj zasoby dodanie

Edycja danych wspólnoty

Aby edytować dane istniejącej wspólnoty, należy kolejno:

 • Wybrać Wspólnotę z listy.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole Wspólnota > jeśli trzeba, wpisać nową nazwę wspólnoty.
 • Pole Adres > jeśli trzeba, wpisać nowy adres wspólnoty.
 • Pole Miejscowość >jeśli trzeba, wpisać nową nazwę miejscowości.
 • Pole NIP > wpisać nowy NIP wspólnoty.
 • Pole Informacja > wpisać dodatkowe informacje, jeśli występują.
 • Pole Data > pozostawić bez zmian — jeśli zajdzie potrzeba zmiany, należy zgłosić się do działu wsparcia technicznego Weles3.
 • Kliknąć Zapisz.

Edytuj zasoby edycja