Forum

System Weles stawia na komunikację z właścicielami, w związku z tym w programie nie mogło zabraknąć funkcji Forum. Funkcja ta jest dostępna z dwóch poziomów:

  • Ogólny > w polu Struktura wybieramy Weles 3, wtedy w zakładce Forum zobaczą Państwo wątki ze wszystkich budynków.
  • Wspólnoty > w polu Struktura wybieramy budynek, wtedy w zakładce Forum zobaczą Państwo wątki tylko wybranego budynku.

Forum

Dodanie nowego wątku:

Po przejściu do zakładki Forum, z listy wątków wybieramy NOWY WĄTEK.

  • Pole Forum > wybieramy budynek, ewentualnie będzie już on wybrany.
  • Pole Tytuł > wpisujemy tytuł wątku.
  • Pole Treść > wpisujemy zawartość wątku.
  • Klikamy: Publikuj.

Wątek będzie od razu widoczny dla właścicieli.

Nowy wątek

Odpowiadanie na posty właścicieli:

Po przejściu do zakładki Forum, z listy po lewej stronie wybieramy interesujący nas wątek.

  • Pole Forum > wybieramy budynek, ewentualnie będzie już on wybrany.
  • Okno Treść > zapoznajemy się z postami właścicieli — w tym polu zaznaczamy post — właściciela, na który chcemy udzielić odpowiedzi. Pole Treść > wpisujemy naszą odpowiedź.
  • Klikamy: Publikuj.

Post będzie od razu widoczny dla właścicieli.

Nowy post