Podpowiedzi

Narzędzie odpowiedzi służy do definiowania gotowego tekstu dla niektórych pól w oknach dialogowych aplikacji, np. często powtarzającej się frazy lub tekstu dla wielu pozycji. Na przykład, w Lokalizacji licznika jest to pole Lokalizacja, a przy Dodawaniu dokumentu jest to pole Treść. Podpowiedzi są wspólne dla wszystkich nieruchomości w systemie. Aby dodać podpowiedź, należy kolejno przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Podpowiedzi.
  • Pole Rodzaj > wybrać miejsce, w którym ma się pojawiać.
  • Pole LP > podać kolejny numer pozycji.
  • Pole Podpowiedź > podać treść żądanej podpowiedzi.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

Podczas pracy z programem podpowiedzi wybieramy (jeżeli są dostępne dla danego pola) naciśnięciem klawisza Alt i odpowiedniego numeru podpowiedzi — np. Alt + 1, aby wybrać pierwszą podpowiedź.

Podpowiedzi