Dodanie/edycja głosów

System umożliwia ręczne dodanie lub edycję głosów do uchwały, które na przykład zostały zebrane w formie tradycyjnego głosowania. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Uchwały.
 • Zakładka Głosowanie.
 • Z listy wybieramy uchwałę, której dodanie/edycja głosu dotyczy.
 • Pole Osoba > wybieramy właściciela.
 • Pole Głos > ustawiamy głos.
 • Pole Pierwszy głos:
  • Sprawdzaj > gdy właściciel oddał już głos w podglądzie właściciela, to głos uzupełniany przez edycję zostanie zignorowany. (pierwszy głos właściciela nie zostanie nadpisany).
  • Bez różnicy > głos właściciela zostanie nadpisany głosem uzupełnianym przez edycję.
 • Pole Ostateczny głos > określamy czy właściciel będzie mógł zmienić głos dodany przez edycję. Jeśli wybierzemy Tak, to system zablokuje możliwość zmiany głosu w podglądzie właściciela.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Uzupełniamy głosy innych właścicieli, jeśli trzeba.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Stan głosów można sprawdzić w zakładce Wyniki.

Edycja głosów