Dodanie uchwały

Rozpoczęcie procesu głosowania nad uchwałą należy zacząć od dodania pliku uchwały do systemu, aby to zrobić trzeba przejść do:

  • Zakładka Administracja > Menu funkcje > Uchwały.
  • Zakładka Dodawanie.
  • Pole Plik > wybieramy dokument do importu.
  • Pole Opis > opisujemy dokument, zalecamy dodawanie daty w opisie jako pierwszej.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Dodanie uchwały

Uwagi:

  • Właściciele nie widzą nowo dodanej uchwały.
  • Maksymalny rozmiar pliku to 25 MB.