Dodanie uchwały

Rozpoczęcie procesu głosowania nad uchwałą należy zacząć od dodania pliku uchwały do systemu, aby to zrobić trzeba przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Uchwały.
  • Kliknąć: Nowy.
  • Pole Opis > wpisujemy nazwę uchwały, którą będą widzieć właściciele. Zalecamy na początku nazwy dodać RRRR/NR, czyli rok i numer uchwały, a następnie opis.
  • Pole Sposób wprowadzania alg. > Zwykły.
  • Pole Algorytm > wybieramy daną, według której ma się odbyć głosowanie. Na jej podstawie zostanie wyliczony udział właściciela. Wybrana dana zostanie przeliczona na wartość procentową.
  • Pole Wynik > wybieramy Głosowana — uchwała będzie od razu dostępna do głosowania.
  • Pole Plik > przeciągamy i upuszczamy plik PDF z treścią uchwały.
  • Klikamy: Utwórz.

Prosimy sprawdzić poprawność danych przed ustawieniem głosowania w zakładce Administracja > Dane. Dane wybrane w polu Algorytm, są przeliczane na udział. Jeśli udział ma być co do wartości równy danej, to ta dana musi mieć wartość sumaryczną 1. Jeśli w polu Sposób wprowadzania algorytmu wybiorą Państwo Rozszerzony, to w polu Algorytm rozszerzony można wpisać ręcznie sposób liczenia udziału z danych, na przykład: D1+D3.

Kolejność uchwał — uchwały będą się sortowały na listach i w systemie, w pierwszej kolejności po statusie uchwały (Nieaktywna, Głosowana, Przyjęta, Odrzucona), następnie alfabetycznie po opisie uchwały. Z tym że kolejność cyfr (liczb) w sortowaniu jest odwrócona, tak aby najnowsze uchwały były prezentowane jako pierwsze.

Dodanie uchwały