Oddanie głosu przez właściciela

Poniższa instrukcja przedstawia sposób, w jaki właściciel oddaje swój głos na uchwałę w podglądzie internetowym:

  • Właściciel loguje się na stronie https://e-adm.pl/ za pomocą swojego loginu i hasła, które uzyskał od administratora.
  • Przechodzimy do zakładki Materiały i Uchwały.
  • Odnajduje sekcję Uchwały.
  • Treść uchwały można pobrać, klikając na jej nazwę.
  • W uchwale może oddać głos, klikając na przycisk Zmień głos.
  • Głos można zmieniać od czasu ustalenia przez administratora ostatecznego wyniku uchwały.
  • Po ustaleniu wyniku uchwały przechodzi ona od sekcji Uchwały przegłosowane.

Głosowanie właściciela