Oddanie głosu przez właściciela

Poniższa instrukcja przedstawia sposób, w jaki właściciel oddaje swój głos na uchwałę w podglądzie internetowym:

  • Właściciel loguje się na stronie tomojdom.pl za pomocą swojego loginu i hasła, które uzyskał od administratora.
  • Przechodzi do zakładki Materiały i Uchwały.
  • Odnajduje sekcję Uchwały.
  • Treść uchwały można pobrać, klikając na jej nazwę.
  • W uchwale może oddać głos, klikając na przycisk Zmień głos.

Głos można zmieniać do czasu ustalenia przez administratora ostatecznego wyniku uchwały. Po ustaleniu wyniku uchwały przechodzi ona do sekcji Uchwały przegłosowane.

Głosowanie właściciela