Ustawienie głosowania

Po dodaniu pliku uchwały można ustawić parametry głosowania, aby to zrobić, należy:

 • Zakładka Administracja > Menu funkcje > Uchwały.
 • Zakładka Edycja.
 • Pole Materiał > Wybieramy nową uchwałę.
 • Pole Opis > pozostawiamy bez zmian lub ew zmieniamy go.
 • Pole Sposób wprowadzania alg. > Zwykły.
 • Pole Algorytm > wybieramy daną, według której ma się odbyć głosowanie.
 • Pole Wynik > ustawiamy Głosowana.
 • Pole Usuwanie > Pozostaw.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Od tego momentu właściciele mogą głosować w kartotece internetowej.

Ustawienie głosowania

Uwagi:

 • Prosimy sprawdzić poprawność danych przed ustawieniem głosowania w zakładce Administracja > Dane.
 • Dane wybrane w polu Algorytm, są przeliczane na udział.
 • Jeśli udział ma być co do wartości równy danej, to ta dana musi mieć wartość sumaryczną 1.
 • W polu Usuwanie można usunąć uchwałę wraz z oddanymi głosami.