Wydruki powiązane z uchwałami

Głosowanie uchwały

Wydruk ten pozwala uzyskać raport z głosów oddanych przez internet, aby go wykonać, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wydruki > zakładka Zasób.
 • Z listy wydruków wybieramy: Głosowanie uchwały.
 • Pole Uchwała > wybieramy pożądaną uchwałę.
 • Pole Dane na dzień > ustawiamy datę danych, najlepiej niech to będzie data przyjęcia/odrzucenia uchwały.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Głosowanie uchwały

Lista głosowania/obecności

Wydruk ten pozwala uzyskać gotową, zbiorczą tabelkę do tradycyjnego głosowania (na papierze), aby go wykonać, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wydruki > zakładka Zasób.
 • Z listy wydruków wybieramy: Lista głosowania/obecności.
 • Pole Dane > wybieramy dane wg, których będzie głosowanie.
 • Pole Tytuł > wpisujemy tytuł.
 • Pole Data danych > ustawiamy datę wartości danych.
 • Pole Dodatkowe > dodajemy do wydruku dodatkowe kolumny na głos.
 • Pole Sortowanie > to sortowanie osób na wydruku, po nazwisku lub numerze lokalu.
 • Pole Pozycje zerowe > ustalamy czy system ma pokazywać właścicieli, dla których dane równają się zero.
 • Pole Pokazuj lokal > ustalamy czy na wydruku ma się pokazywać systemowy numer lokalu oraz, czy lokale tego samego właściciela mają się pokazywać osobno.
 • Pole Dane właściciela > ustalamy czy ma się pokazywać cały adres właściciela, czy tylko imię i nazwisko.
 • Pole Bez typów właścicieli > można ukryć na wydruku konkretny typ właściciela, na przykład pożytki.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Lista glosowania

Indywidualne karty do głosowania

Z systemu można uzyskać indywidualne karty do głosowania nad uchwałami. Uchwały muszą być dodane w menu Funkcje > Uchwały oraz mieć status Głosowana. Aby wygenerować indywidualne wydruki dla właścicieli, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wydruki > zakładka Osoby.
 • Z listy wydruków wybieramy: Głosowanie uchwał.
 • Pole Dane na dzień > ustawiamy datę danych.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Lista głosowania