Zakończenie/ustalenie wyniku

Aby ustalić wynik i zakończyć głosowanie nad uchwałą, należy przejść do:

  • Menu funkcje > Uchwały.
  • Sprawdzić głosy właścicieli w zakładce Wyniki.
  • Przejść do zakładki Edycja.
  • Po prawej stronie uchwały kliknąć ikonkę lupy, pozycja załaduje się do górnej części okna.
  • Pole Wynik > ustawiany wynik uchwały: Odrzucona lub Przyjęta.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Uchwała w zakładce Wyniki powinna zmienić status.

Zakończenie uchwały