Zakończenie/ustalenie wyniku

Aby ustalić wynik i zakończyć głosowanie nad uchwałą, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Uchwały.
  • Z listy wybieramy uchwałę.
  • Kliknąć: Edycja.
  • Pole Opis > pozostawiamy bez zmian.
  • Pole Sposób wprowadzania alg. > pozostawiamy bez zmian.
  • Pole Algorytm > pozostawiamy bez zmian.
  • Pole Wynik > wybieramy jeden z wyników głosowania Odrzucona lub Przyjęta.
  • Pole Data > określamy datę danych na moment zamknięcia uchwały, co za tym idzie wartości udziałów, które zostaną zachowane.
  • Klikamy: Zapisz.

Uchwała w zakładce Wyniki powinna zmienić status. W podglądzie właściciela przejdzie do sekcji Uchwały przegłosowane.

Zakończenie uchwały