Dodanie nowego użytkownika

Dodanie nowego użytkownika systemu rozpoczynamy od przejścia do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy.
 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole Administratorzy > wpisujemy nazwę, zazwyczaj podajemy imię i nazwisko.
 • Pole Końcówka > wpisujemy krótką frazę, która doda się do loginu użytkownika. (Patrz uwagi)
 • Pole Hasło > podajemy hasło tymczasowe dla nowego użytkownika.
 • Pole Uprawnienia > przypisujemy użytkownikowi dostęp do funkcji systemu.
 • Klikamy: Utwórz.

Użytkownik ma natychmiast dostęp do systemu, osobie trzeba przekazać login i hasło tymczasowe. Po dodaniu nowego użytkownika trzeba jeszcze dodać uprawnienia do poszczególnych budynków w systemie.

Dodawanie użytkownika

Uwagi:

 • Administratorzy systemu logują się przez stronę: https://weles3.pl/logowanie/
 • Nazwa użytkownika może być dowolna, zazwyczaj podajemy imię i nazwisko, maksymalnie 20 znaków. Nazwa musi być unikalna. W nazwie użytkownika można umieścić przedrostek, aby posegregować osoby ze względu na pełnione funkcje w firmie.
 • W polu Końcówka wpisujemy inicjały użytkownika lub inną unikalną i krótką frazę. Doda się ona po kropce (czyli kropki nie wpisujemy w polu końcówka) do nazwy bazy klienta, co razem stworzy login użytkownika.
  • Przykład: Jan Kowalski
  • Końcówka: jako
  • Login: baza.jako
  • Więc docelowym loginem będzie: doc.jako
 • System wymusi zmianę hasła tymczasowego podczas pierwszego logowania do systemu.
 • System wymusza zmianę hasła co 30 dni.