Nadawanie uprawnień do budynku

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do konkretnej nieruchomości, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy.
 • Zakładka Uprawnienia.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole Administratorzy > zaznaczamy osobę (można wybrać kilka).
 • Pole Wspólnota > zaznaczamy budynek (można wybrać kilka).
 • Pole Dostęp > wybieramy jedną z opcji:
  • Niedostępny > osoba nie będzie widziała budynku w systemie.
  • Dostępny > osoba widzi budynek w systemie.
 • Pole Uprawnienia > przypisujemy użytkownikowi dostęp do funkcji systemu.
 • Klikamy: Zapisz.

Uprawnienia są zmieniane natychmiastowo. Użytkownik na swoim urządzeniu musi odświeżyć program przez menu Funkcje > Odśwież. (Lub Ctrl + F5)

Uprawnienia do budynku

Uwagi:

 • Za pomocą narzędzia Użytkownicy można zarówno nadawać, jak i odbierać uprawnienia.
 • Uprawnienia można nadawać wielu użytkownikom i do wielu nieruchomości jednocześnie.
 • Użytkowników/budynki/uprawnienia zaznaczamy i odznaczamy klawiszem spacji.
 • Do zaznaczenia wszystkich pozycji na liście służy klawisz [+], do odznaczenia [-].