Nadawanie uprawnień ogólnych

Aby nadać lub odebrać użytkownikowi uprawnienia ogólne, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy.
  • Z listy administratorów wybieramy pożądaną osobę.
  • Klikamy: Edycja.
  • Pole Administratorzy > pomijamy.
  • Pole Końcówka > pomijamy.
  • Pole Hasło > pomijamy.
  • Pole Uprawnienia > przypisujemy użytkownikowi dostęp do funkcji systemu.
  • Klikamy: Zapisz.

Uprawnienia są zmieniane natychmiastowo. Użytkownik na swoim urządzeniu musi odświeżyć program przez menu Funkcje > Odśwież. (Lub Ctrl + F5)

Uprawnienia ogólne