Odebranie dostępu użytkownikowi

Aby zablokować użytkownikowi dostęp do systemu Weles 3, należy nadać osobie długie, losowe hasło oraz odebrać wszelkie uprawnienia. W tym celu przechodzimy do:

 • Zakładki Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy.
 • Z listy administratorów wybieramy żądaną osobę.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole Administratorzy > pomijamy.
 • Pole Końcówka > pomijamy.
 • Pole Hasło > wpisujemy bardzo długie, losowe hasło. (WAŻNE!).
 • Pole Uprawnienia > odznaczamy wszystkie uprawnienia (WAŻNE!).
 • Klikamy: Zapisz.

Blokowanie użytkownika

Nie zamykamy okna, trzeba jeszcze odebrać uprawnienia do budynków.

 • Zakładka: Uprawnienia.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Administratorzy > wybieramy żądaną osobę. (można wybrać kilka).
 • Pole Wspólnota > wybieramy wszystkie zasoby.
 • Pole Dostęp > wybieramy Niedostępny (WAŻNE!).
 • Pole Uprawnienia > nie powinno się wyświetlić.
 • Klikamy: Zapisz.

Blokowanie uprawnień

Uwagi:

 • Długie, losowe hasło powinno mieć ponad 20 znaków. Można je wpisać z klawiatury, naciskając losowe klawisze lub skorzystać z zewnętrznych generatorów haseł.
 • Po odebraniu uprawnień mogą Państwo napisać wiadomość do działu wsparcia z prośbą o oznaczenie użytkownika jako zablokowanego.
 • Do odznaczenia wszystkich uprawnień można wykorzystać skrót klawiszowy -.
 • Do zaznaczenia wszystkich zasobów można wykorzystać skrót klawiszowy +.