Podgląd dla członka zarządu

Aby nadać członkowi Zarządu dostęp bierny — tylko do podglądu, bez możliwości zmian, należy dodać nowe konto użytkownika oraz nadać uprawnienia do konkretnego budynku. W tym celu przechodzimy do:

 • Zakładki Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy.
 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole Administratorzy > wpisujemy nazwę użytkownika. Nazwą może być imię i nazwisko, jednak sugerujemy tutaj stworzenie jej od nazwy nieruchomości. Nazwę nadajemy na zasadzie: Z + NazwaWM + Nr, przykładowo: Z-Wiatraczna-1.
 • Pole Końcówka > wpisujemy krótką frazę, która doda się do loginu użytkownika. (Patrz uwagi)
 • Pole Hasło > podajemy hasło tymczasowe dla użytkownika.
 • Pole Uprawnienia > nie nadajemy żadnych uprawnień (WAŻNE!).
 • Klikamy: Zapisz.

Dodawanie użytkownika

Nie zamykamy okna, trzeba jeszcze nadać uprawnienia do budynku.

 • Przechodzimy do zakładki: Uprawnienia.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Administratorzy > wybieramy nowo dodane konto członka zarządu. (można wybrać kilka).
 • Pole Wspólnota > wybieramy budynek, do której wybrany użytkownik ma mieć podgląd.
 • Pole Dostęp > wybieramy Dostępny.
 • Pole Uprawnienia > nie nadajemy żadnych uprawnień (WAŻNE!).
 • Klikamy: Zapisz.

Dodawanie uprawnień

Uwagi:

 • Tak stworzony użytkownik będzie:
  • Miał możliwość podglądu bazy tylko do odczytu, bez możliwości wprowadzania zmian.
  • Widział nieruchomość tak jak normalny administrator.
  • Mógł generować wydruki.
  • Widział plan kont (ogólny i wspólnoty) oraz dokumenty księgowe.
 • Login użytkownika powstaje poprzez dodanie po kropce zawartości pola Końcówka do nazwy bazy. (kropki nie trzeba wpisywać w polu Końcówka)
  • Przykład: Z-Wiatraczna-1
  • Końcówka: zarz-1
  • Login: baza.zarz-1 co daje w przykładowej bazie: doc.zarz-1
 • System wymusi zmianę hasła tymczasowego podczas pierwszego logowania do systemu.
 • System wymusza zmianę hasła co 30 dni.