Resetowanie hasła użytkownika

Aby zresetować hasło dostępu użytkownikowi, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy.
  • Z listy administratorów wybieramy pożądaną osobę.
  • Klikamy: Edycja.
  • Pole Administratorzy > pomijamy.
  • Pole Końcówka > pomijamy.
  • Pole Hasło > wpisujemy nowe hasło tymczasowe.
  • Pole Uprawnienia > pomijamy.
  • Klikamy: Zapisz.

Przekazujemy nowe hasło tymczasowe użytkownikowi. System przy pierwszym logowaniu wymusi zmianę hasła na swoje.

Reset hasła